Serviceprosjekt AS har vaktmestertjeneste ved flere av sine prosjekter. Omfanget av denne tjenesten varierer fra prosjekt til prosjekt og Serviceprosjekt AS kan tilby løsninger etter oppdragsgivers behov.

De daglige arbeidsoppgavene vil variere fra kontrakt til kontrakt, men Serviceprosjekt AS kan i de fleste tilfellene tilby:

 

  • ordinær daglig vakmestertjeneste (enklere vedlikehold og ettersyn)
  • utvidede vedlikeholdsoppgaver ( ved større oppgaver etter avtale med samarbeidspartnere)
  • ekstraordinære reparasjoner ( med nødvendig autorisasjon etc.)
  • tømming av søppel og miljøstasjoner
  • gartnertjenester (gressklipp, vanning, vedlikehold)
  • planlegging og gjennomføring av mindre ombygginger etc.
  • interne transportoppdrag
  • innrednings- og møbleringsoppdrag
  • avfallshåndtering og kildesortering