Serviceprosjekt AS tilbyr drift av bud- og lagertjenester. Dette innebærer at våre medarbeidere vil kunne ha ansvaret for intern og ekstern postfordeling, samt ordinær drift av ulike lagertjenester. Serviceprosjekt har erfaring med å tilby og utføre konkrete transportoppdrag tilknyttet prosjektene og det kan settes opp egne avtaler for forskjellige typer oppdrag.